Opvoeden in No-nonsense Stijl

ZévenZien, nieuwe methodiek ontwikkelingsgericht werken

21-07-2011 11:33

SKA, Stichting Kinderopvang Alphen aan den Rijn, heeft met subsidie van OCW / SZW een methodiek voor ontwikkelingsgericht werken ontwikkeld; Z'evenZien. Deze methodiek is gebaseerd op de zeven competenties zoals die het in het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar zijn beschreven.

Het doel van de methodiek is het zoveel mogelijk stimuleren van de ontwikkeling van kinderen op alle gebieden. De methodiek laat pedagogisch medewerkers door zeven verschillende 'competentiebrillen' kijken en helpt hen ontwikkelkansen te zien, te creëren en ontwikkelprikkels te geven. Pedagogisch medewerkers reageren enthousiast: "Als ik door een andere bril kijk zie ik nieuwe dingen", "Ik ben bewuster en gerichter bezig". De methodiek is zo gemaakt dat ook andere kinderopvangorganisaties er, vanuit hun eigen pedagogische visie, mee aan de slag kunnen.
Kijk voor meer informatie op www.skaonline.nl. I


Onder andere wordt er in zwolle een expertmeeting georganiseerd. De bijeenkomsten zijn bestemd voor directeuren, managers en pedagogen van kinderopvangorganisaties en medewerkers van ROC's, hogescholen en universiteiten. Deelname is gratis. Aanmelding van te voren is noodzakelijk. vrijdag 26 augustus 2011 van 13.00 tot 16.00 uur (Alphen aan den Rijn)
maandag 29 augustus van 10.00 tot 13.00 uur (Alphen aan den Rijn)
woensdag 31 augustus van 13.00 tot 16.00 uur (omgeving Zwolle)

Doorzoek de website

Anneke

'Denk blij. Wees jezelf. Begin meteen.'

Adequaat coach

Inspirerend motivator

Professioneel trainingsfacilitator

Ervaren * Flexibel * Kordaat Authentiek

 

 op facebook

 op Linkedin

ga naar de weblog

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister onder nummer 01144736.

 

 

 

 

 

2009 all rights reserved

Maak een gratis websiteWebnode