Opvoeden in No-nonsense Stijl

Toestemmingsformulier en protocol 'Informatieuitwisseling BSO en Basisschool'

24-09-2009 10:06

Publicatiedatum

22 september 2009

Bron / Auteur

JSO

Om er voor te zorgen dat de informatieuitwisseling tussen school en BSO zorgvuldig en in overeenstemming met de wettelijke regels gebeurt, ontwikkelde JSO een voorbeeldprotocol en een voorbeeldtoestemmingsformulier. Beide zijn gratis te downloaden van de website www.BSOwijzer.nl.

Samenwerken rond kinderen betekent dat er regelmatig informatie uitgewisseld wordt over kinderen. Het betreft informatieuitwisseling over het dagelijks functioneren van de kinderen, evenals informatie over de ontwikkeling of het gedrag van kinderen. Het gaat daarbij niet alleen over problemen, maar ook over het afstemmen van bijvoorbeeld de aanpak van een kind. Kinderen hebben er baat bij als er op school en de BSO gelijksoortig met hen wordt omgegaan.

Het protocol 'Informatieuitwisseling BSO en Basisschool' geeft medewerkers van de BSO en de basisschool handvatten om te bepalen wanneer er toestemming nodig is om informatie uit te wisselen, bij welke soort informatie dit niet nodig is en wie er welke informatie mag uitwisselen. In de bijlage staat een handige matrix waarin dit overzichtelijk op een rij staat.
Daarnaast geeft het protocol inzicht in de voorwaarden waaronder informatie uitgewisseld kan worden. Het maakt duidelijk op welke manier de ouders erbij betrokken kunnen worden. Het protocol wordt afgesloten met richtlijnen voor zorgvuldige informatieuitwisseling.
In de bijlagen staat een uitgebreide omschrijving van de wettelijke grondslagen voor de verschillende soorten informatieuitwisseling en een uittreksel met een aantal belangrijke regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en het Vrijstellingsbesluit Wbp.

Het voorbeeldprotocol en voorbeeldtoestemmingsformulier zijn gebaseerd op het protocol en toestemmingsformulier die JSO opstelde voor Stichting Kinderopvang Maassluis en CBS Het Spectrum-Maassluis. De tekst van het toestemmingsformulier en het protocol zijn juridisch bekeken door Mevr. Mr. M. Haafkes van Haafkes Consult en door de Helpdesk Privacy Jeugd en Gezin (ministerie van Justitie/ministerie van Jeugd en Gezin).

Het toestemmingsformulier en het bijbehorende protocol zijn gratis te downloaden van de website www.BSOwijzer.nl (via menu ‘juridisch’ of zoekterm ‘informatieuitwisseling’). Ook kunt u de documenten hier downloaden. De BSOwijzer is sinds maart 2008 actief: een online naslagwerk voor een betere samenwerking in de Buitenschoolse Opvang (BSO). De site biedt opvangorganisaties handvatten om met name de samenwerking met partners goed te laten verlopen. De BSOwijzer is samengesteld door JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 

Hier treft u de 2 documenten aan:

20090826_Toestemmingsformulier_ouders.doc (39,5 kB)
 

20090826_Protocol_overdracht.doc (123 kB)

Doorzoek de website

Anneke

'Denk blij. Wees jezelf. Begin meteen.'

Adequaat coach

Inspirerend motivator

Professioneel trainingsfacilitator

Ervaren * Flexibel * Kordaat Authentiek

 

 op facebook

 op Linkedin

ga naar de weblog

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister onder nummer 01144736.

 

 

 

 

 

2009 all rights reserved

Maak een gratis websiteWebnode