Opvoeden in No-nonsense Stijl

Pedagogisch kader voor bso gepubliceerd

03-05-2011 10:35

Het 'Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar' is verschenen. Het kader schetst de kenmerken van een goede en leuke buitenschoolse opvang. Aan bod komen pedagogische kennis, doelen en middelen.
Opvangorganisaties kunnen het kader gebruiken bij het opstellen van hun pedagogisch beleidsplan en bij het maken van afspraken met de basisschool, het jeugdwelzijnswerk of de sportvereniging. Verder is het geschikt als lesmateriaal voor opleidingen en bijscholing.
Het 'Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar' is ontwikkeld door het Kohnstamm Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut, in opdracht van het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). Het wordt uitgegeven door Reed Elsevier.
Meer informatie: Bericht BKK
Bron: BKK; Reed Elsevier

Doorzoek de website

Anneke

'Denk blij. Wees jezelf. Begin meteen.'

Adequaat coach

Inspirerend motivator

Professioneel trainingsfacilitator

Ervaren * Flexibel * Kordaat Authentiek

 

 op facebook

 op Linkedin

ga naar de weblog

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister onder nummer 01144736.

 

 

 

 

 

2009 all rights reserved

Maak een gratis websiteWebnode