Opvoeden in No-nonsense Stijl

Onderzoek opvoedingsondersteuning leidsters kinderopvang

25-06-2009 12:23

V. Kranenberg

Kindercentraleidsters die werken in de ‘moeilijkste’ wijken, zijn het minst tevreden over het scholingsaanbod. Zo concludeert Veronique Kranenberg in een kleinschalige studie - een masterscriptie - naar de ondersteuning van leidsters bij hun opvoedingstaken. Zij verrichtte haar onderzoek naar de rol van opvoedingsondersteuning bij een kinderopvangorganisatie in de regio Amsterdam. Voor wat betreft het begrip opvoedingsondersteuning gebruikt Kranenberg de brede definitie van opvoedingsondersteuning: de ondersteuning van opvoeders. Zij richt zich vooral op de steun voor de beroepsopvoeders: in deze studie de ondersteuning van kindercentraleidsters. (In veel literatuur wordt opvoedingsondersteuning vooral verstaan als steun aan ouders).

Kranenburg heeft voor haar onderzoek een eigen vragenlijst geconstrueerd. Inspiratie is opgedaan uit de VOBO; de Vragenlijst Onvervulde Behoefte aan Opvoedingsondersteuning van Bertrand, Hermanns en Leseman (1998) en de vragenlijst die Zwiep (1998) opstelde voor haar onderzoek naar steunpunten voor opvoeding.

 

Uit onderzoek naar het scholingsaanbod van de kinderopvangorganisatie viel het de onderzoeker op ‘dat de leidsters uit Amsterdam West/Slotervaart en Oost/Watergraafsmeer in de afgelopen maand vaker in aanraking zijn gekomen met een lastige (opvoedings-) situatie en dat de leidsters uit Amsterdam vaker dan de leidsters in Almere en Haarlem in aanraking zijn gekomen met een lastige (opvoedings-) situatie.’ (p. 45)  ‘Een groot deel van de leidsters is in de afgelopen maand een lastige (opvoedings-) situatie tegengekomen. Namelijk in volgorde van vaakst genoemd: kind vraagt negatieve aandacht, ouders en beleid op de groep, eetgedrag, gevolgen van scheidingsproblematiek en hechtingsproblematiek.’ (p. 44)  Het viel de onderzoeker op dat ‘de leidsters in Amsterdam Zuid-Oost het minst tevreden zijn over de scholingsactiviteiten. Dit is niet gek als je bedenkt dat leidsters uit Zuid-Oost met ouders te maken krijgen met een veel lager opleidingsniveau en gezinnen daar vaak uit één ouder bestaan.’ (p. 43)
Uit het onderzoek komt naar voren ‘dat ruim de helft van de leidsters aangeeft onvoldoende ondersteund te worden bij verschillende opvoedingsthema’s. Het gaat hierbij om alledaags voorkomend gedrag, het temperament van het kind, afstemming met/tussen ouders en collega’s, omgang met mindervalide kinderen en het opmerken van signalen van kindermishandeling.’ (p. 45)

Daarbij geeft Kranenberg aan dat bijna alle leidsters aangeven ‘dat zij open staan voor opvoedingsondersteuning en zich graag willen blijven ontwikkelen. (…) Leidsters denken ook dat opvoedingsondersteuning hun kwaliteit als leidster kan verbeteren. De leidsters geven aan dat hun voorkeur sterk uitgaat naar opvoedingsondersteuning in de vorm van coaching op maat op de groepen. Bij velen gaat de voorkeur ook uit naar alternatieven als (…) teamvergadering en maandelijks terugkerende gesprekken met een pedagoge.’ (p. 46)

 

In haar aanbevelingen geeft Kranenberg suggesties voor verbetering van het scholingaanbod van de kinderopvangorganisatie (‘specifieke behoeften inventariseren bij de verschillende locaties’) en de organisatie die het scholingaanbod verzorgt (‘coaching op maat’).

 

Kranenberg, V. (2009): Onderzoek naar de rol van opvoedingsondersteuning aan leidsters ter bevordering en behoud van de kwaliteit van de leidsters in de kinderdagopvang. Masterscriptie Opvoedingsondersteuning, Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam, 87 p. 

Doorzoek de website

Anneke

'Denk blij. Wees jezelf. Begin meteen.'

Adequaat coach

Inspirerend motivator

Professioneel trainingsfacilitator

Ervaren * Flexibel * Kordaat Authentiek

 

 op facebook

 op Linkedin

ga naar de weblog

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister onder nummer 01144736.

 

 

 

 

 

2009 all rights reserved

Maak een gratis websiteWebnode