Opvoeden in No-nonsense Stijl

nieuw meetinstrument kinderen en hun mening over BSO

03-11-2010 14:41

Er is een nieuw meetinstrument ontwikkeld om te inventariseren hoe kinderen het in de buitenschoolse opvang vinden. BIBO, dat staat voor Bevragings Instrument voor kinderen in de Buitenschoolse Opvang, bevat vragen als: 'Als ik denk aan de opvang, dan zeg ik …' en 'Bij de begeleiders voel ik me …'. De vragen gaan over het aanbod, de sfeer, de ruimte die ze voor initiatief krijgen, de organisatie van de opvang en de stijl van de begeleiders. Kinderen kunnen de vragenlijst zelf invullen. Het instrument is ontwikkeld door het Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs dat verbonden is aan de Katholieke Universiteit Leuven. Er is een schriftelijke en elektronische versie van BIBO.
Meer informatie: 
kindengezin bibo

Doorzoek de website

Anneke

'Denk blij. Wees jezelf. Begin meteen.'

Adequaat coach

Inspirerend motivator

Professioneel trainingsfacilitator

Ervaren * Flexibel * Kordaat Authentiek

 

 op facebook

 op Linkedin

ga naar de weblog

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister onder nummer 01144736.

 

 

 

 

 

2009 all rights reserved

Maak een gratis websiteWebnode