Opvoeden in No-nonsense Stijl

Nederlands niet beter dan moedertaal voor kleuter

10-06-2010 14:07

Allochtone kleuters wier ouders thuis relatief vaak Nederlands spreken, beheersen de taal niet beter dan kinderen die thuis vooral de moedertaal van de ouders te horen krijgen. Veel belangrijker is het niveau waarop ouders met hun kinderen communiceren.
Als ouders veel voorlezen en op een meer abstract niveau in de moedertaal praten, kunnen kleuters makkelijker Nederlands leren. Die conclusie trekt pedagoog Anna Scheele in het onderzoek waarop zij 11 juni promoveert aan de Universiteit Utrecht. Zij vergeleek de ontwikkeling van taalvaardigheid van Nederlandse kinderen met Turkse en Marokkaans-Berberse kinderen tussen de 3 en 6 jaar.
Hoewel het leervermogen en het geheugen van de kleuters in de drie groepen gelijk was, bleef het taalvermogen van de Turkse en Marokkaanse kinderen achter ten opzichte van Nederlandse kinderen. Dat komt volgens Scheele doordat tijd en energie bij hen over twee talen verdeeld moeten worden.
Meer informatie: Artikel Volkskrant 'Turks helpt bij Nederlands leren'; Samenvatting proefschrift; NJi - Stapprogramma's
Bron: De Volkskrant, 5 juni 2010

Doorzoek de website

Anneke

'Denk blij. Wees jezelf. Begin meteen.'

Adequaat coach

Inspirerend motivator

Professioneel trainingsfacilitator

Ervaren * Flexibel * Kordaat Authentiek

 

 op facebook

 op Linkedin

ga naar de weblog

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister onder nummer 01144736.

 

 

 

 

 

2009 all rights reserved

Maak een gratis websiteWebnode