Opvoeden in No-nonsense Stijl

Medewerker kinderopvang staat er vaak alleen voor

14-01-2010 07:02

 

Medewerker kinderopvang staat er vaak alleen voor
4 januari 2010
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang staan te vaak alleen voor de groep. Dat blijkt uit een enquête door vakbond ABVAKABO FNV onder 740 medewerkers. De medewerkers staan vooral 's ochtends en 's avonds alleen. Een kwart van hen maakt zich zorgen over de veiligheid van de kinderen op dat moment.
Uit onderzoek van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek uit 2009 bleek dat de kwaliteit van opvang afneemt als het aantal kinderen per medewerker toeneemt. In het Convenant Kinderopvang staat hoeveel kinderen er maximaal per medewerker in de groep mogen, de zogenaamde beroepskracht-kindratio. Het convenant geeft ook aan op welke tijden de ratio moet worden gehaald, en hoeveel uur per dag er minder medewerkers aanwezig mogen zijn. ABVAKABO FNV zegt steeds vaker signalen te krijgen dat deze regels niet worden gehanteerd.
ABVAKABO FNV vraagt staatssecretaris Dijksma de regels te verscherpen en strenger toe te zien op de naleving.
Mee r informatie: Brief aan Dijksma; Uitkomsten enquête
Bron: ABVAKABO FNV

Doorzoek de website

Anneke

'Denk blij. Wees jezelf. Begin meteen.'

Adequaat coach

Inspirerend motivator

Professioneel trainingsfacilitator

Ervaren * Flexibel * Kordaat Authentiek

 

 op facebook

 op Linkedin

ga naar de weblog

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister onder nummer 01144736.

 

 

 

 

 

2009 all rights reserved

Maak een gratis websiteWebnode