Opvoeden in No-nonsense Stijl

kinderopvang toeslag in 2012 niet meer voor iedere gastouder

24-02-2012 14:24

Kinderopvangtoeslag is een recht voor alle Nederlandse ouders dus ook voor gastouders. Vanaf 2012 hebben gastouders met als enige inkomstenbron gastouderschap GEEN RECHT MEER op kinderopvangtoeslag. Dit vindt de VGOB (Vereniging GastouderBranche),die de belangen van gastouders behartigt, onacceptabel! De VGOB constateert dat in de Verzamelwet een punt fraudebestrijding is opgenomen waarin vermeld wordt dat gastouders vanaf 2012 geen recht meer hebben op kinderopvangtoeslag.  Dit is ongelijke behandeling van een beroepsgroep.

De VGOB staat achter het voornemen om alle vormen van fraude, met betrekking tot het oneigenlijk gebruik, te bestrijden, maar dan niet ten koste van de alle gastouders. Het betreft immers een kleine groep die mogelijk fraude pleegt.

De VGOB verzoekt de verzamelwet te wijzigen en gastouders hun recht op kinderopvangtoeslag te laten behouden.
Het gastouderbureau krijgt de taak om dit soort fraude tijdig te signaleren en vervolgens de registratie van de opvang te weigeren. Gastouders en gastouderbureaus die, willens en wetens, meewerken aan het registreren van dit soort fraudesituaties worden verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang.

Als u bent voor het behoud van kinderopvangtoeslag voor gastouders onderteken dan hier de petitie.

 

Doorzoek de website

Anneke

'Denk blij. Wees jezelf. Begin meteen.'

Adequaat coach

Inspirerend motivator

Professioneel trainingsfacilitator

Ervaren * Flexibel * Kordaat Authentiek

 

 op facebook

 op Linkedin

ga naar de weblog

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister onder nummer 01144736.

 

 

 

 

 

2009 all rights reserved

Maak een gratis websiteWebnode