Opvoeden in No-nonsense Stijl

Gentle teaching en gedragsproblemen

03-11-2009 14:58

Ouders van kinderen die door wat voor oorzaak dan ook gedragsproblemen hebben, hebben het bijzonder moeilijk. Niet alleen voor deze kinderen is het goed als ze op basis van de principes van gentle teaching ondersteund en opgevoed worden, maar ook voor de ouders zelf heeft gentle teaching een belangrijke meerwaarde.

Ouders hebben een onvoorwaardelijke liefde voor hun kinderen en willen niets anders dan het beste voor hen. Maar die onvoorwaardelijkheid kan behoorlijk op de proef gesteld worden als het kind bijzondere kwetsbaarheden heef die een bron kunnen vormen voor problematisch gedrag. De problemen ontstaan niet van het ene moment op het andere, maar ontwikkelen zich in de loop der tijd. Dit kan ertoe leiden dat ouders voor ze er erg in hebben met hun kind in een interactiepatroon gekomen zijn waar niet alleen het kind, maar ook de ouders zich diep ongelukkig in voelen.

Goed bedoelde adviezen van familie en vrienden, en helaas ook soms van professionele hulpverleners, komen er vaak op neer dat ze hun kind maar stevig aan moeten pakken en duidelijke grenzen in het gedrag moeten hanteren. Dit leidt er niet alleen toe dat het kind zich steeds meer in de steek gelaten voelt door de ouders. Ouders gaan aan zichzelf twijfelen en krijgen door deze adviezen het gevoel dat ze het niet goed doen en dat het hun schuld is dat het kind zo lastig geworden is. Als de onmachtgevoelens de overhand gaan krijgen kan de situatie ontstaan dat de onvoorwaardelijke liefde omslaat in irritatie, boosheid en soms zelfs agressie in de richting van het kind.

Met gentle teaching worden de ouders weer in contact gebracht met hun oorspronkelijke onvoorwaardelijke liefde voor hun kind en daarmee worden ze weer in hun oorspronkelijke kracht geholpen. Door met de ouders te kijken naar de gevoelens van het kind waar het gedrag door veroorzaakt wordt, ontstaat het inzicht dat niet het gedrag - hoe lastig het soms ook kan zijn - het probleem is waar naar gekeken moet worden, maar dat het het kind een probleem heeft, omdat het niet weet hoe het de steun van de ouders kan gebruiken om goed door een stressvol moment te komen.

Met de ouders wordt gekeken hoe ze het kind kunnen leren de liefde van de ouders binnen te laten komen en te beantwoorden en hoe langs deze weg het hechtingsproces hernieuwd en/of voltooid kan worden.

Ook al lukt het om het hechtingsproces vlot te trekken, dan nog kan het gebeuren dat het kind als gevolg van een combinatie van leeftijd en bijzondere kwetsbaarheden niet in staat is altijd de noodzakelijke grenzen in acht te nemen. Het is dan de natuurlijke rol en verantwoordelijkheid van de ouder om grenzen te stellen. Met gentle teaching leren de ouders dit te doen vanuit hun liefdevolle kracht. Hierdoor kan het kind leren te vertrouwen op het natuurlijke gezag van de ouders en hoeven deze niet terug te vallen op het uitoefenen van macht over hun kind.

Doorzoek de website

Anneke

'Denk blij. Wees jezelf. Begin meteen.'

Adequaat coach

Inspirerend motivator

Professioneel trainingsfacilitator

Ervaren * Flexibel * Kordaat Authentiek

 

 op facebook

 op Linkedin

ga naar de weblog

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister onder nummer 01144736.

 

 

 

 

 

2009 all rights reserved

Maak een gratis websiteWebnode