Opvoeden in No-nonsense Stijl

Beeld over opvoeding nieuwe Nederlander onjuist

18-06-2010 09:12

15 juni 2010.
De beeldvorming over de opvoeding van niet-westerse allochtone ouders moet worden bijgesteld: ouders passen zich sneller aan dan wordt verondersteld. Maar een te snelle en eenzijdige aanpassing brengt meer risico voor kinderen mee dan loyaliteit aan beide werelden. Dat zei Trees Pels, onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad aan de Vrije Universiteit, op 11 juni bij het uitspreken van haar oratie.
Pels zei daarnaast dat bij het opvoeden de nadruk niet langer moet liggen op cultuurverschillen maar op emotionele aspecten, zoals het omgaan met onzekerheid en het leren van vertrouwen.
Meer informatie: Opvoeden-in-de-multi-etnische-stad
Bron: Verwey-Jonker Instituut; Vrije Universiteit

Doorzoek de website

Anneke

'Denk blij. Wees jezelf. Begin meteen.'

Adequaat coach

Inspirerend motivator

Professioneel trainingsfacilitator

Ervaren * Flexibel * Kordaat Authentiek

 

 op facebook

 op Linkedin

ga naar de weblog

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister onder nummer 01144736.

 

 

 

 

 

2009 all rights reserved

Maak een gratis websiteWebnode