Opvoeden in No-nonsense Stijl

Allochtone leidsters voeden meer groepsgericht op

18-09-2009 10:10

Allochtone leidsters in de kinderopvang hebben een meer groepsgerichte kijk op opvoeding dan autochtone leidsters. Dat blijkt uit het proefschrift 'Cultural diversity in center based child care' van Sanne Huijbregts, waarop zij 30 september promoveert. Allochtone leidsters vinden het belangrijk dat de kinderen gehoorzaam zijn, dat ze zich verbonden voelen met elkaar en dat ze goed kunnen samenwerken. Autochtone leidsters hebben een meer individualistische kijk op opvoeding en vinden competitie en een onafhankelijk zelfbeeld belangrijk.
Huijbregts vergeleek bij 61 leidsters hun eigen culturele kijk op opvoeding met de opvoedingsdoelen van de kinderopvang, die gebaseerd zijn op een individualistische, westerse kijk op opvoeding. Huijbregts vindt dat juist een groepsgerichte opvoeding beter aansluit bij de kinderdagopvang, waar kinderen de dag doorbrengen met leeftijdsgenoten. De promovendus wil dat er in de discussie rond kinderopvangkwaliteit meer aandacht is voor niet-westerse opvoedingsideeën.
Bron: Universiteit van Amsterdam

Doorzoek de website

Anneke

'Denk blij. Wees jezelf. Begin meteen.'

Adequaat coach

Inspirerend motivator

Professioneel trainingsfacilitator

Ervaren * Flexibel * Kordaat Authentiek

 

 op facebook

 op Linkedin

ga naar de weblog

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister onder nummer 01144736.

 

 

 

 

 

2009 all rights reserved

Maak een gratis websiteWebnode